Modernizacja systemów grzewczych” !!!! PRZEDŁUŻONE!!!

15.12.2021r.

MIESZKAŃCY JAWORA!!!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców uczestnictwem w projekcie „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” wydłużony został termin składania wniosków do 30.12.2021 r. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

Termin składania wniosków został wydłużony do godz. 15.00 dnia 30.12.2021 r.

 

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 Wypełnione i podpisane wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane w formie papierowej

  1. Urzędzie Miejskim w Jaworze (ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.30 i w piątki od 7.30 do 15.00.) Regulamin projektu – dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej jawor.pl oraz w Urzędzie Miejskim. Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia w sprawach naboru można uzyskać także pod nr tel. 76 870 20 21 wew. 151.

Maksymalny okres realizacji inwestycji: do 30.08.2022 r.