Konkurs ofert

21.12.2018r.

BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z póżn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  1. Termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2019  r.
  2. Termin składania ofert dla:

– zadania nr 4 –  Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka  

– zadania nr 7 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

upływa dnia 11 stycznia 2019  r

Otwarty Konkurs Ofert:

KONKURS 2019


Załącznik OFERTA POBIERZ:

Oferta realizacji zadania publicznego

print