KOMUNIKAT WS. DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO PRZEZ GMINĘ JAWOR W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

25.11.2022r.

Szanowni Mieszkańcy Jawora!

Informujemy, że do składów węgla na terenie Jawora na ten moment nie zostały jeszcze dostarczone zasoby surowca, które zgodnie z obowiązującą ustawą będą mogli Państwo zakupić po preferencyjnej cenie.

Przywóz węgla uzależniony jest od jego dostępności u kwalifikowanego dostawcy węgla z Kamiennej Góry – przedstawiciela Polskiej Grupy Górniczej, wyznaczonego do zaopatrzenia jaworskich składów węglowych.

Informacja o terminie dostępności węgla dla gospodarstw domowych oraz o możliwości jego odbioru, zostanie podana mieszkańcom niezwłocznie po otrzymaniu jej od naszego dostawcy kwalifikowanego i dostawie surowca do składów węglowych, których adresy podajemy poniżej:

  • AGROLAND sp. z o.o., ul. CUKROWNICZA 2a, 59-400 JAWOR
  • Skład Opału Jacek Kupaj, ul. DWORCOWA 7, 59-400 JAWOR
  • Węglo-Złom Andrzej Paździerz, ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 59-400 JAWOR