Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi Klientów

15.03.2020r.

ℹ Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi Klientów w Urzędzie Miejskim w Jaworze.

⛔Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, zarządzeniem burmistrza Jawora od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa mieszkańcow w Urzędzie Miejskim (także Biuro Obsługi Klienta).

✅ Urząd Miejski, burmistrz, sztab kryzysowy realizują swoje zadania w sposób ciągły i nieprzerwany.

✅ W najbliższy poniedziałek urzędnicy przychodzą do pracy. Nadal pracujemy dla mieszkańców. ?Zawieszamy formę kontaktów bezpośrednich.

✅ Do budynku Urzędu Miejskiego będą wpuszczani tylko pracownicy. Interesanci będą przyjmowani jedynie w wybranych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny wizyty.

✅ Powstała infolinia ogólna UM:
☎️76 870 24 89
☎️76 870 22 09
? Nowe infolinie powinny wskazywać mieszkańcom sposoby załatwienia poszczególnych spraw bez przychodzenia do urzędu.

✅ W sprawach nagłych tj. akty zgonu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – Urząd Stanu Cywilnego tel. 76 870 20 21 wew. 245 i 246.

✅ ? Wszelkich płatności należy dokonywać elektronicznie, przekazem pocztowym lub w banku. ❎Kasa będzie nieczynna.

✅ Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wnioski można składać drogą pocztową lub mailową a część z nich przez platformę ePUAP.

? adres skrytki e-PUAP: /Jawor/skrytka
? um@jawor.pl

?Spis telefonow wewnętrznych:

https://jawor.bip.net.pl/?c=780

❌Biuro Obsługi Klienta jest zamknięte❗

Prosimy o zrozumienie, rozwagę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

?Prosimy zapoznać się z najnowszymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

? ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

https://jawor.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rozporządzenie-Ministra-Spraw-Wewnętrznych-i-Administracji-z-dnia-13-mar….pdf-kopia.pdf

? ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

https://jawor.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-13-marca-2020-r.-w-sprawie-ogłoszenia-na-obszarze-Rzeczypospolitej-Polskiej-stanu-zagrożenia-epidemicznego.pdf

print