Komunikat Prezes Rady Ministrów

29.07.2022r.

Uprzejmie informuje, ze Prezes Rady Ministrow na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o dzialaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisal Zarzadzenia: nr 233 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopien CHARLIE-CRP) na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nr 234 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopien BRAVO) na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zarzadzenia obowiazuja od dnia 1 sierpnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.

print