KOMUNIKAT BURMISTRZA JAWORA

11.01.2019r.

W nawiązaniu do pisma Wojewody Dolnośląskiego BZ.6333.1.2019.RW z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie zagrożeń spowodowanych zalegającym śniegiem na dachach budynków co może wystąpić w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych,  przypominam o obowiązku właścicieli i zarządców  budynków podjęcia działań   w celu jego usunięcia by nie doszło do przeciążenia konstrukcji budynku.

Równocześnie informuję, iż na właścicielach i zarządcach  budynków spoczywa obowiązek zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z pismem Wojewody, realizacja w/w obowiązków będzie podlegała kontroli przez upoważnione do tego inspekcje i służby wg przygotowanego harmonogramu.

print