KOMUNIKAT

27.01.2023r.

 

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworze rozpoczęli roznoszenie decyzji podatkowych na 2023 rok.

  • Decyzje będą doręczane w dniach: od  poniedziałku do soboty w godz. 9-20.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
  • Doręczyciele – pracownicy urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
  • Osoby odbierające decyzje podatkowe proszone są o składanie czytelnych podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu odbioru.
  • Urzędnik może doręczyć decyzje podatkowe pełnoletniemu domownikowi lub zostawić je u naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

 

Przypominamy wszystkim Podatnikom podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, że termin płatności pierwszej raty upływa 15 marca 2023 roku.

Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:

  • przelewem na indywidualny rachunek umieszczony na końcu decyzji ustalającej wysokość podatku na rok 2023 (każda decyzja posiada odrębny numer rachunku bankowego),
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworze.