[JOK]: Ferie zimowe 2019. Zapisy trwają. Zapraszamy do kontaktu.

21.01.2019r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
JOK pod nr tel. (76) 870-28-78
Zapraszamy do kontaktu

*Każdego dnia zapewniamy dwudaniowy obiad oraz napoje

I tydzień ferii

28.01.2019
⁕Poznajemy się – zabawy integracyjne
⁕Prozdrowotne zajęcia edukacyjne z pielęgniarką z Przychodni Rejonowej
⁕Bajka pt. „Wesołe igraszki”
⁕Kreatywne zajęcia integracyjne
– negocjacje na wesoło
– savoir-vivre dla bystrzaków
29.01.2019
⁕Wycieczka na posterunek policji – poznajemy zawód policjanta
⁕Zabawy integracyjne
⁕Spotkanie z Dietetykiem – edukacja i warsztaty
⁕Animacje
⁕Zajęcia praktyczne w „Ogniku” – Straż Pożarna
30.01.2019
⁕Śniadanie po francusku
⁕Bajka Kino Visa „Sekretny Świat Kotów”
⁕Zajęcia plastyczne – sztuka graffiti
31.01.2019
⁕Wycieczka do Radia Wrocław
⁕Słono-słodkie obrazy – zajęcia plastyczne
01.02.2019
⁕Poznajemy teatr od kuchni
⁕poznajemy zawody akustyka, oświetleniowca i reżysera
⁕zajęcia teatralne z p. Danutą Brdak

II tydzień ferii

04.02.2019
⁕Poznajemy się – zabawy integracyjne
⁕Zajęcia z Moniką Janecką i jej psem ratownikiem z Fundacji Psi Ratownicy
⁕Zajęcia plastyczne „mozaiki-słoiki”
05.02.2019
⁕Wycieczka do Teatru Lalek w Wałbrzychu
⁕Kreatywne zajęcia plastyczne
06.02.2019
⁕Animacje
⁕Wycieczka do Sądu Rejonowego w Jaworze
⁕Zajęcia praktyczne w „Ogniku” – Straż Pożarna
⁕Zajęcia plastyczne
07.02.2019
⁕Zabawy integracyjne
⁕Spotkanie z Dietetykiem – edukacja i zajęcia praktyczne
⁕Zajęcia plastyczne pt. „kuleczki-prasowaneczki”
⁕Animacje
08.02.2019
⁕Wycieczka na posterunek policji – poznajemy zawód policjanta
⁕Animacje
⁕Wycieczka do Banku PKO BP w Jaworze
⁕Zabawy integracyjne – mały detektyw

print