Jesteś płatnikiem składek i nie wiesz jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS

24.11.2022r.

Skorzystaj z dyżuru pracownika ZUS w Urzędzie Miejskim.  Informujemy, że 1 grudnia 2022 r. (czwartek) w godz. od 10:00 do 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze (wejście od strony Teatru Miejskiego) będzie pełnił dyżur pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie udział informacji zainteresowanym przedsiębiorcom na temat aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in.:
• jak założyć konto PUE ZUS,
• jak przeglądać informacje znajdujące się na koncie PUE ZUS,
• jak sprawdzić informacje o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, które pokazują stan opłaconych składek do ZUS,
• jak znaleźć informacje o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach,
• jak złożyć wnioski np. o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek,
• jak przekazać dokumenty zgłoszeniowo-rozliczeniowe z aplikacji e-Płatnik,
• jak udzielić pełnomocnictwa księgowej lub innej osobie,
• jak przeglądać zwolnienia lekarskie i wiele innych funkcji PUE ZUS.

Zapraszamy!

print