[INFORMACJA]: USUWANIE PRZEZ GMINĘ JAWOR AZBESTU

17.03.2021r.

Uprzejmie informujemy, iż do 20 kwietnia można składać wnioski o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Regulamin określający zasady można znaleźć:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworze

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jawor pod adresem  https://jawor.bip.net.pl/?a=9305

Poniżej Zarządzenie Burmistrza Miasta Jawora wraz z załącznikami wniosków.

Zarządzenie nr 563

print