[Informacja]: Odbiór odpadów wielkogabarytowych.

05.11.2020r.
 Szanowni Mieszkańcy, znalazłem rozwiązanie dla zamknięcia PSZOK przy ul. Słowackiego w Jaworze przez spółkę Sanikom z Lubawki. Spółka tłumaczy to Covid-19 i nie podaje terminu na jaki okres to uczyniła. Tym samym mieszkańcy byliby pozbawieni możliwości oddawania odpadów wielkogabarytowych na bliżej określony czas.
 Dlatego też wspólnie z przedsiębiorstwem COM-D i prezesem Romanem Krosnowskim udało się wypracować propozycję dwóch okołomiejskich zbiórek. Wiem, że wielu z Państwa oczekiwało takiej propozycji.
Stąd też w związku z zamknięciem PSZOK przy ul. Słowackiego 32 przez firmę Sanikom, gmina Jawor wychodzi Państwu z pomocą i organizuje dwie zbiórki odpadów gabarytowych w miesiącach: listopad i grudzień.
Odpady gabarytowe będą odbierane w rejonach:
Rejon I w dniu 21 listopada (sobota)
Rejon II w dniu 28 listopada (sobota)
W grudniu:
Rejon I w dniu 12 grudnia (sobota)
Rejon II w dniu 19 grudnia (sobota)
Wykaz ulic w poszczególnych rejonach do wglądu
Wykaz ulic Jawora Rejon 1
Wykaz ulic Jawora Rejon 2
print