INFORMACJA O KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JAWOR I INNYCH GMIN

05.05.2023r.

INFORMACJA O KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JAWOR I INNYCH GMIN

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236)  oraz  art. 11 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 160), informujmy, że Gmina Jawor przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla).

Do przedmiotowej sprzedaży przeznaczono węgiel w ilości ok. 310 ton w tym:

 • Węgiel „kostka” – ok. 24 tony,
 • Węgiel „orzech” – 37 ton,
 • Węgiel „groszek II” – ok. 174 tony,
 • Węgiel „ekogroszek” – ok. 74 tony.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym – mieszkaniec Jawora, może złożyć wniosek o zakup paliwa stałego (węgla) albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego burmistrza najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Paliwo stałe (węgiel), którego  sprzedaż prowadzi Gmina Jawor może również nabyć mieszkaniec innej gminy, po przedstawieniu w kasie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 2 (wejście od Teatru Miejskiego), zaświadczenia wydanego przez prezydenta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Sprzedaż paliwa stałego (węgla) w sprzedaży końcowej może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Cena za jedną tonę paliwa stałego (węgla) wynosi 1830 zł.

Przyjmowanie wniosków o zakup węgla i wniosków o wydanie zaświadczenia, wystawionego burmistrza będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, przy ul. Legnickiej 12.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków i sprzedaży końcowej od dnia 8 maja 2023 r.

 

KOMUNIKAT WS. DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO PRZEZ GMINĘ JAWOR W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ KOŃCOWĄ PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (WĘGLA)

 

Jak można kupić węgiel?

 

Aby mieszkaniec Jawora lub innej gminy mógł zakupić węgiel po preferencyjnej cenie powinien zrealizować następujące kroki:

 

 • Mieszkaniec Jawora powinien złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze wniosek, który można pobrać ze strony internetowej MOPS (link poniżej). Powyższy wniosek mieszkaniec otrzyma także na miejscu
  w MOPS.

 

Kliknij i pobierz wniosek: https://www.mops-jawor.pl/images/druki-do-pobrania/dodatek-weglowy/wniosek_o_zakup_preferencyjny_wegla.pdf

Uwaga!

Decyduje kolejność złożonych wniosków! Im szybciej mieszkaniec złoży wniosek, tym szybciej będzie mógł zakupić węgiel po preferencyjnej cenie. Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

 • Wniosek zostanie zweryfikowany – czy dany mieszkaniec Jawora jest uprawniony do zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
 • MOPS poinformuje mieszkańca Jawora o statusie wniosku tj. czy może zakupić węgiel po preferencyjnej cenie. Jeśli wniosek jest pozytywny, mieszkaniec Jawora udaje się do kasy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze,  Rynek 2 (wejście od Teatru Miejskiego), gdzie dokonuje płatności za węgiel.
 • Paliwo stałe (węgiel), którego  sprzedaż prowadzi Gmina Jawor może również nabyć mieszkaniec innej gminy, po przedstawieniu w kasie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 2 (wejście od Teatru Miejskiego), zaświadczenia wydanego przez prezydenta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania, gdzie dokonuje również płatności za węgiel.
 • Zarówno mieszkaniec Jawora jak również innej gminy, z dowodem wpłaty udaje się do składu węgla na terenie Jawora. Tam przedstawia dokument zapłaty osobie wydającej węgiel.
 • Koszt transportu na terenie Jawora w cenie węgla.
 • Cena zakupu węgla po preferencyjnej cenie na kwotę 1830 zł za tonę.
 • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków i sprzedaży końcowej od dnia 8 maja 2023 r.
 • Faktura za zakup węgla będzie do odebrania w następnym dniu roboczym w BOKu Urzędu Miejskiego – stanowisko nr 1.

 

Informację można uzyskać dzwoniąc na infolinię węglową: 606 462 634
lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze.