I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

13.11.2018r.

Informujemy, że I sesja Rady Miejskiej w Jaworze odbędzie się w poniedziałek, 19 listopada o godz. 14:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Jaworze w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Jaworze i Burmistrza Miasta Jawora wybranych w wyborach organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

print