Rada Miejska wyraziła wotum zaufania dla Burmistrza

07.06.2019r.