[ECMEN]: Turnov z wizytą w Jaworze

24.10.2019r.

23 października gościliśmy w Jaworze delegację z Urzędu Miejskiego oraz pracowników jednostek kultury z Turnova, naszego miasta partnerskiego. W spotkaniu wzięli udział także pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz dyrektorzy jednostek podległych Gminie Jawor.

Czeskie miasto było pierwszym zagranicznym partnerem, z którym Jawor podpisał tzw. umowę o partnerstwie. W przyszłym roku obchodzimy XX-lecie współpracy. Jest to doskonała okazja do podsumowania działań, jakie do tej pory zostały przeprowadzone po obu stronach granicy, ale także do przedstawienia i omówienia dalszych wspólnych planów.
Współpraca i przyjaźń pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-czeskiego kształtowała się przez lata, czego efektem są dzisiejsze bardzo dobre stosunki partnerskie. Połączenie sił Jawora i Turnova sprzyja także procesowi tworzenia wspólnych projektów transgranicznych. Dzięki temu pozyskano już wielokrotnie środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Efektem realizacji projektów polsko-czeskich dla Jawora był m.in. remont oraz wyposażenie Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, zakup dmuchanej sceny dla Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz początki organizacji cyklicznych Koncertów Pokoju oraz Międzynarodowych Targów Chleba. Znacznie rozwinęła się także współpraca pomiędzy bibliotekami i szkołami po obu stronach granicy.
Zrealizowano wiele wspólnych projektów adresowanych do mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, instytucji samorządowych oraz ludzi kultury. Rozwój współpracy oparto głównie na wymianie doświadczeń zdobytych na różnych płaszczyznach, dobrych praktykach i wiedzy o wspólnej historii.

Wynikiem dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim mnóstwo nowych i ciekawych pomysłów oraz deklaracja wspólnej i efektywnej pracy na linii partnerskiej Jawor-Turnov na kolejne lata.

print