Dwa miasta, dwie historie, jedna pamięć. Nowy projekt Jawora i Turnova

18.07.2018r.

Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnova to tytuł kolejnego projektu partnerskiego, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt, którego wartość całkowita to 18 845,36 Euro, realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Dofinansowanie, jakie Gmina Jawor pozyskała na jego realizację ze środków unijnych wynosi 85 procent, tj. 16 018,55 Euro.

Oba państwa świętują w tym roku 100-lecie odzyskania Niepodległości – Republika Czeska w dn. 28 października a Rzeczpospolita Polska w dn. 11 listopada. Ten fakt stał się głównym impulsem do rozwoju projektu transgranicznego. Realizacja działań po obu stronach granic ma na celu przede wszystkim poszerzenie świadomości historycznej dotyczącej okresu walk o niepodległość Polski i Czech, a przy tym podniesienie poziomu wiedzy o wspólnym obszarze, jak również promowanie obecnej współpracy transgranicznej w oparciu o wspólną faktografię historyczną.

Pierwszym krokiem w celu pogłębiania współpracy międzykulturowej i realizacji zadań było posiedzenie polskiego -czeskiego zespołu roboczego, podczas którego ustalano szczegóły realizacji działań projektowych. Spotkanie przedstawicieli Jawora i Turnova odbyło się w dn. 22.05.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Turnovie. W celu wspólnego wypracowania spójnej koncepcji działań dla obu projektów partnerskich, zespół projektowy po raz drugi spotkał się w Jaworze na naradzie warsztatowej, w dn. 26.06.2018 r.

Projekt adresowany jest do mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, instytucji samorządowych, ludzi kultury oraz rzemieślników. Rozwój współpracy opartej na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy o historii, partnerzy postanowili oprzeć głownie na spotkaniach społeczności obu miast, które zaplanowano zarówno w Jaworze, jak i Turnovie.

Mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza wezmą udział w trzydniowym spotkaniu podczas Święta Chleba i Piernika w Jaworze, w terminie od 24 do 26 sierpnia 2018 r. W wydarzeniu uczestniczyć będą zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozostałych miast partnerskich – Niepołomic, Niesky (Niemcy), Roseto degli Abruzzi (Włochy), Berdyczowa (Ukraina). Podczas święta zostaną zaprezentowane produkty regionalne, a także wspólnymi siłami cukierników z Polski i Czech, zostanie ułożony Piernik Niepodległościowy z flagami obu narodów oraz zostanie zaprezentowany dorobek kulturowy partnera projektowego w postaci występów artystycznych na scenie.

Kolejne, trzydniowe spotkanie przedstawicieli miast odbędzie się w Turnovie, w terminie od 26 do 28 września 2018 r., w ramach obchodów rocznicy powstania państwa czeskiego, święta św. Wacława, patrona Czech. Będzie ono koncentrować się na poznaniu kulturowych i historycznych atrakcji Turnova i okolic. Uczestnicy zapoznają się z rozwojem obu miast za pośrednictwem wystawy „Przemiany miast Turnov i Jawor w czasie” i wezmą udział w zespołowych grach sportowych. Spotkanie zostanie zakończone odsłonięciem ławki z tablicą upamiętniającą czesko-polskie partnerstwo i 100 lat niepodległości obu narodów.

Zwieńczeniem projektu będzie spotkanie partnerów z Polski i Czech w Jaworze w dniu 11 listopada 2018 r. – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie będzie koncentrować się na lepszym poznaniu i promowaniu spuścizny historycznej i kulturowej Jawora oraz wiedzy na temat dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Wydarzenie będzie wzbogacone zajęciami sportowymi, pod hasłem „Biegiem do wolności” oraz wystawą pn. „Przemiany miast Jawora i Turnowa w czasie”. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie inscenizacja historyczna, która przybliży uczestnikom święta przebieg wydarzeń historycznych zmierzających ku wolności Polaków i Czechów. W sceny będą wplecione wątki najważniejszych postaci symbolizujących wolność i niepodległość – Józefa Piłsudskiego i Tomáša Garrigue Masaryka.

print