Jaworski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców Program Antywirus dla Firm

24.03.2020r.

Z powodu epidemii koronawirusa cierpi także wiele branż, firm i przedsiębiorstw. Sytuacja gospodarcza w Polsce jest trudna, dlatego miasto Jawor po konsultacjach z przedsiębiorcami przygotowało dla nich pakiet wsparcia. Miasto nie pozostaje bezczynne i w ramach możliwości prawnych wprowadza rozwiązania pomocowe, aby chronić gospodarkę miasta i miejsca pracy. Program Antywirus dla Firm ma być wsparciem dla jaworskich przedsiębiorców w kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Przedstawiamy Państwu Program Antywirus dla Firm:

  • opłaty roczne za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców będzie można zapłacić o trzy miesiące później – do 30 czerwca br., bez dodatkowych kosztów;

Opłata taka powinna wpłynąć do budżetu miasta do końca marca br. Miasto zawiesza jej windykację o trzy miesiące, czyli do końca czerwca br.

  • gmina odstąpi od pobierania czynszów należnych za kwiecień br. za lokale użytkowe od przedsiębiorców, którzy musieli zamknąć te lokale i zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej;

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na zaistniałą sytuację musieli zamknąć swoją działalność, będą zwolnieni z czynszu za miesiąc kwiecień. Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę.

  • gmina obniży wysokość należnych opłat czynszowych za kwiecień br. za lokale użytkowe od przedsiębiorców, którzy musieli ograniczyć swoją działalność;

Przedsiębiorstwa, które musiały ograniczyć swoją działalność, np. bary czy restauracje będą zwolnione do wysokości 50 % czynszu za kwiecień br. Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę.

  • gmina odstąpi od pobierania czynszów należnych za kwiecień br. za dzierżawione grunty od przedsiębiorców, którzy musieli zamknąć te lokale i zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej;

Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę.

  • gmina obniży wysokość należnych opłat czynszowych za kwiecień br. za grunty dzierżawione od przedsiębiorców, którzy musieli ograniczyć swoją działalność;

Przedsiębiorstwa, które musiały ograniczyć swoją działalność, np. bary czy restauracje będą zwolnione do wysokości 50 % czynszu za kwiecień br. Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę.

  • gmina wstrzymuje do końca czerwca br. wszystkie czynności egzekucyjne dotyczące przekroczenia terminu wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i należności cywilnoprawnych za okres od marca do końca czerwca br.

Nie zostaną wysłane upomnienia oraz wezwania z tego tytułu jaworskim firmom.

Sytuacja jaworskich przedsiębiorców jest monitorowana na bieżąco i możliwe jest przedłużenie wsparcia dla firm o kolejne rozwiązania w przypadku dalszego stanu epidemii w kraju. Rozmawiamy i konsultujemy punkty pakietu ze Związkiem Pracodawców Ziemi Jaworskiej
i Cechem Rzemiosł Różnych. Kluczowe jest, aby narzędzia, które proponuje miasto, były adekwatne do sytuacji.

Dodatkowo, razem z samorządowcami apeluję do Rządu RP o uzupełnienie pakietu tarczy antykryzysowej o filar VI – wsparcie działań samorządu terytorialnego. Aby zapobiec kryzysowi finansów samorządowych i niewypłacalności samorządów, apelujemy
o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów w stopniu zapewniającym utrzymanie ich zdolności finansowej na poziomie, który nie będzie zagrażał realizacji podstawowych zadań nałożonych na organy miast, gmin i regionów. Strona rządowa powinna podjąć wszelkie starania dla ratowania sytuacji w administracji lokalnej.

Finanse samorządowe zagrożone są ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz spadek wpływów z PIT, CIT i PCC.

 

PROGRAM ANTYWIRUS – FORMULARZE DO POBRANIA

 

Emilian Bera Burmistrz Jawora

print