[WSSE]: Webinarium: Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w Polskiej Strefie Inwestycji

06.04.2022r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią DENTONS zaprasza na bezpłatne webinarium: Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w Polskiej Strefie Inwestycji, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. od 10:00 do 12:00.

Pod koniec 2021 r. zostały opublikowane istotne zmiany w przepisach regulujących warunki udzielania zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).

PSI staje się z jednej strony jeszcze bardziej atrakcyjną zachętą dla inwestycji w Polsce, ale z drugiej strony pojawiają się także dodatkowe ograniczenia i przeszkody w jej stosowaniu, nie tylko ze względu na rozporządzenie nowelizujące, ale także w związku z przepisami Polskiego Ładu.

Zapraszamy na spotkanie online, w trakcie którego eksperci kancelarii Dentonsdr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią zmiany w zasadach ubiegania się o decyzje o wsparciu, w tym nowy zakres informacji wymaganych we wniosku o wsparcie, a także:

  1. Istotną zmianę reguł wsparcia dla dużych przedsiębiorców w województwie dolnośląskim,
  2. Zniesienie 30% marginesu elastyczności w zakresie wydatków kwalifikowanych – skutki i sposoby podejścia do problemu
  3. Nowe reguły wsparcia w zakresie reinwestycji oraz pomocy dla średnich przedsiębiorców,
  4. Istotne nowości w zakresie wsparcia dla nowoczesnych usług dla biznesu oraz działalności badawczo-rozwojowej
  5. Modyfikację listy i treści kryteriów jakościowych, w tym omówienie nowych kryteriów – wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, tworzenia powiązań regionalnych, robotyzacji i automatyzacji procesów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii
  6. Kontrowersje wokół kwalifikowalności kosztów najmu, dzierżawy i leasingu
  7. Dostosowanie zasad wsparcia do nowej mapy pomocy regionalnej
  8. Zmiany dotyczące wsparcia wokół miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
  9. Podejście „projektowe” vs. podejście tradycyjne w rozliczaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (w związku z Polskim Ładem, praktyką fiskalną oraz bieżącym orzecznictwem).

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie adresowane jest do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających na terenie strefy.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

dr Michał Bernat, managing counsel, radca prawny i doradca podatkowy w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons oraz lider w praktyce pomocy publicznej kancelarii, od dwudziestu lat specjalizujący się w obsłudze inwestycji produkcyjnych, łańcuchów logistycznych, działalności R&D i centrów usług lokowanych w Polsce, w zachętach podatkowych oraz w pomocy publicznej, uprzednio także w ramach kancelarii prawnej w Brukseli, w Komisji Europejskiej oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, regularnie reprezentujący przedsiębiorców w procesach aplikacyjnych, w tym także w postępowaniach przed polskimi sądami oraz Komisją dotyczących opodatkowania oraz pomocy publicznej dla inwestycji.

Aleksandra Siemieniec, associate w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie pomocy publicznej, w szczególności w kwestiach związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz Polską Strefą Inwestycji, zachętami inwestycyjnymi, ulgami podatkowymi (ulga B+R, IP Box) oraz funduszami unijnymi. Razem z zespołem realizuje projekty związane z wdrażaniem w spółkach mechanizmów finansowania inwestycji i ulg na działalność badawczo-rozwojową dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii i innych. Posiada doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym w świetle przepisów o pomocy publicznej.

LINK DO REJESTRACJI: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/nowe-zasady-ubiegania-sie-o-pomoc-publiczna-w-polskiej-strefie-inwestycji/register?_ga=2.29997049.775667378.1648447584-1816579327.1585910442

print