Zostań żołnierzem zawodowym

23.06.2020r.

Pasjonujesz się wojskiem i chcesz służyć Ojczyźnie?
Zostań żołnierzem zawodowym.

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

stacjonujący przy ul. Trzmielowickiej Nr 28 we Wrocławiu
posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów
i szeregowych zawodowych.

Zainteresowani zawodową służbą wojskową proszeni są o kontakt
z jednostką wojskową:

tel. 261-655-401 lub 261-655-270

print