[ZLK]: Nie daj się oszukać !

09.02.2022r.

Informujemy, że Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze nie wykonuje obecnie przeglądów gazowych w budynkach zarządzanych przez ZLK i nie wymienia żadnych pieców gazowych – odpłatnie.

Na terenie miasta działają firmy, które „pod pretekstem” przeglądu szczelności instalacji gazowej proponują lub wykonują za odpłatnością wymianę pieca gazowego.

Informujemy, że firmy te działają samodzielnie, a nie na zlecenie ZLK. Podpisując umowę na wymianę pieca sam ponosisz odpowiedzialność.

Mieszkańcu nie daj się oszukać!

Dyrektor ZLK

print