[OŚWIATA]: ZIMOWE PÓŁKOLONIE W JAWORSKICH SZKOŁACH

13.01.2021r.

ZIMOWE PÓŁKOLONIE W JAWORSKICH SZKOŁACH

W tym roku ferie zimowe w całym kraju odbywają się od 4 do 17 stycznia 2021 r. Zimowy wypoczynek w formie półkolonii zorganizowały dla dzieci Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5. Wychowawcy prowadzący zajęcia, chcąc urozmaicić ten czas, przygotowali dla uczniów wiele ciekawych atrakcji i zajęć. W programie znajdują się zajęcia edukacyjne, taneczne, plastyczne oraz artystyczne (warsztaty ceramiczne, wykonywanie mydełek, kolorowej mozaiki), sportowe rozgrywki wewnątrzszkolne, warsztaty gastronomiczne (pieczenie pizzy, rogalików) oraz projekcja filmu.

W ramach ferii zimowych skorzystano z oferty Jaworskiego Ośrodka Kultury – E-ferie z Panem Kleksem. Zorganizowano także edukacyjne spotkanie z policjantem, podczas którego uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach występujących w lokalnym środowisku.

Interesującą ofertę zajęć edukacyjno – rekreacyjnych urozmaicają zabawy na śniegu oraz spacery, w trakcie których dzieci mogą podziwiać zimowe, jaworskie pejzaże.

Wszystkie atrakcje organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas półkolonii uczniowie mają również zapewniony posiłek.

Z tegorocznych półkolonii zimowych w jaworskich szkołach podstawowych skorzysta 158 dzieci. 

Półkolonie zimowe finansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

GALERIA ZDJĘĆ:

 

print