ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

23.01.2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 6

PREZESA RADY MINISTRÓW

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 796 zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020r., do godz. 00.01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23.59.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

print