Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych

21.11.2022r.

 

 

  1. ul. Rynek 7/7 – lokal użytkowy o powierzchni – 21,00 m2

Stawka czynszu za najem – 12,44 zł/m2 (netto). Do ustalonej stawki czynszu dolicza się podatek
VAT 23%. Umowa najmu na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia.

Postąpienie nie mniej niż 1zł od ceny wywoławczej – wadium 500zł.

 

  1. ul. Zamkowa 4/1lokal użytkowy o powierzchni32,23m2

Stawka czynszu za najem  – 10,29 zł /m2 (netto). Do ustalonej stawki czynszu dolicza się podatek
VAT 23%. Umowa najmu na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia.

Postąpienie nie mniej niż 1zł od ceny wywoławczej – wadium 500zł.

 

Lokale można oglądać w dniu 29.11.2022r. od godz. 1030 do 1100.

Przetarg odbędzie się według kolejności w dniu 30.11.2022r. (środa) o godzinie 1010 w siedzibie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a w Jaworze.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w siedzibie Zarządcy w dniu przetargu do godziny 1000. W celu wpłaty wadium należy kontaktować się z działem księgowości pod nr tel. 76 870-27-42 wew. 15.

Prace remontowe lub adaptacyjne, a zwłaszcza prace z zakresie dostosowania do określonej formy działalności wykonuje przyszły najemca na własnym koszt i ryzyko po uzyskaniu zgody zarządcy bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów. Na czas remontu nie ma możliwości zwolnienia najemcy
z należnego czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się do dnia 09.12.2022r. od podpisania umowy najmu, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zarachowane na poczet czynszu. Zastrzega się odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia zadłużenia wobec jednostki. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

print