Wymień piec, weź dotację nawet do 7 000 zł

28.12.2017r.

Zapraszamy do udziału w kolejnym programie wspierania likwidacji starych pieców opalanych paliwem stałym i wymiany ich na nowe źródła ogrzewania. Dotacja realizowana będzie przez Gminę Jawor przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 – Do udziału w programie zapraszamy mieszkańców, którzy dokonali zmiany ogrzewania od 1 stycznia 2017 r. (za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego), są w trakcie lub będą wykonywać zmianę ogrzewania w 2018 roku. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające nieruchomość zlokalizowaną na terenie Gminy Jawor – wyjaśnia burmistrz Jawora Emilian Bera.

Dotacja udzielana będzie do wysokości 7 000 zł (do 50% wartości kosztów kwalifikowanych t.j. poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania – zgodnie z Regulaminem).

Dotacją objęta jest wymiana starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak: – kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym- kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg. normy PN-EN 303-5:2012); – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; – odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne itp.).

Osoby, które: – wykonały wymianę źródła ciepła od 1.01.2017 r. i dopełnili wszelkich formalności związanych z inwestycją do 30.11.2017 r. – winny złożyć deklarację w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r. – zakończą wymianę źródła ciepła po 30.11.2017 roku, jednak nie później niż do 31.08.2018 r. – winny złożyć deklarację w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Formularz deklaracji oraz uchwała nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze dostępne są: na stronie internetowej www.jawor.pl w zakładce „Czystsze powietrze”, na www.jawor.bip.net.pl/ w zakładce „Aktualności” oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 5. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Jawor na udzielenie dotacji. Wypełnione deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy, którzy podpisali umowę z Gminą Jawor w sierpniu 2017 r. na udzielenie dotacji z budżetu Gminy w związku z wymianą pieców, mają możliwość otrzymać dodatkową refundację do łącznej wysokości nie przekraczającej 7 000 zł, na zasadach określonych w uchwale nr XLII/269/2017 Rady Miejskiej Jawora z dnia 30 października 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Rynek 1, pok. nr 5 lub pod nr tel. 76 870 20 21 wew. 110.