Weź udział w wyborach Miss&Mistera Ziemi Jaworskiej 2018!

11.04.2018r.

Zgłoś się do JOK!
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2018 na adres imprezy@jok.jawor.pl
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Zapoznaj się z regulaminem

– Wydarzenie Facebook Miss&Mister Ziemi Jaworskiej

Regulamin konkursu „Wybory Miss i Mistera Ziemi Jaworskiej 2018”
 
1. Organizator:
Jaworski Ośrodek Kultury (JOK)
 
2. Termin i miejsce konkursu:
 
Gala konkursu odbędzie się 25.08.2018 r. na Rynku Miejskim w Jaworze
 
3. Uczestnicy:
 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, z powiatu jaworskiego.
Uczestnicy przygotowują krótką autoprezentację, którą przedstawią w trakcie imprezy.
Uczestnicy spoza Jawora przyjeżdżają na koszt własny na próby poprzedzające wydarzenie, jak również na samo wydarzenie.
 
4. Jury Konkursu powołuje Organizator:
Jury wytypuje kandydatki i kandydatów do poszczególnych tytułów, sumując otrzymane przez nie punkty za każde wyjście.
 
Tytuł Miss i Mistera Ziemi Jaworskiej otrzymają kandydaci z największą liczbą punktów.
 
5. Informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie internetowej: www.jok.jawor.pl
6. Warunki udziału w Konkursie
Aby wziąć udział w konkursie należy:
Wypełnić kartę zgłoszeniową, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe.
Dołączyć zdjęcie.
Zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w karcie zgłoszeniowej (regulamin i karta zgłoszenia jest dostępna w sekretariacie Jaworskiego Ośrodka Kultury, na stronie: www.jok.jawor.pl)
Wypełnioną Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do Jaworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 5 w Jaworze lub na adres internetowy: imprezy@jok.jawor.pl w terminie do 31 maja 2018 roku.
 
7. Akceptując regulamin konkursu, uczestnicy oświadczają, że udzielają organizatorom
nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku na potrzeby organizacji konkursu.
 
8. W przypadku dużej ilości kandydatów Organizator zastrzega sobie prawo organizacji castingu i wyłonienia kandydatów przechodzących do finału wyborów.
 
9. Tytuły:
Jury może przyznać kandydatkom tytuły:
– Miss i Mister Ziemi Jaworskiej 2018
– I Wice Miss i Mister Ziemi Jaworskiej 2018
– II Wice Miss i Miss Ziemi Jaworskiej 2018
– Miss i Mister Internautów 2018
– Miss i Mister Foto 2018
– Miss i Mister Publiczności 2018
 
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
print