Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium

10.11.2020r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią prawniczą Dentons, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:

„Zachęty podatkowe na inwestycje i innowacje”,

którego celem będzie omówienie zmian i aktualnych problemów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/Specjalnych Stref Ekonomicznych (PSI/SSE), a także ewentualnych innych zachęt podatkowych związanych z inwestycjami, innowacjami lub działalnością badawczo-rozwojową.

Webinarium odbędzie się 16 listopada 2020 r. w godz. 10:00 do 12:30.

Wydarzenie adresowane jest do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających na terenie strefy, zarówno rozważających pozyskanie zachęt inwestycyjnych w związku z planowanymi projektami, jak i korzystających już oraz rozliczających takie zachęty.

W ramach webinarium omówimy między innymi:

  • niedawne oraz zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji,
  • możliwości dostosowania realizowanych projektów i zobowiązań inwestycyjnych do nowego otoczenia gospodarczego i warunków finansowych związanych z pandemią COVID-19,
  • wpływ wsparcia uzyskiwanego w związku z pandemią COVID-19, w tym w związku z zatrudnieniem, na pomoc publiczną uzyskaną w ramach PSI/SSE,
  • stosowanie w praktyce objaśnień podatkowych oraz ogólnej interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów strefowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w kwestii rozliczenia pomocy w przypadku posiadania więcej niż jednej decyzji o wsparciu (zezwolenia strefowego),
  • najnowszą praktykę w zakresie rozpoznania kosztów kwalifikowanych inwestycji w PSI, jak również kalkulacji strefowych oraz pozastrefowych przychodów i kosztów, w tym w zakresie polityki ustalania odpisów amortyzacyjnych,
  • możliwości korzystania z dodatkowych zachęt na inwestycje i rozwój, w tym w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości (także w związku z przedłużeniem obowiązywania unijnych ram pomocy do 2023 roku), grantu rządowego, ulgi B+R, IP Box czy 50% kosztów uzyskania przychodu dla personelu twórczego, jak również łączenia tych zachęt z pomocą publiczną w PSI (SSE),
  • planowane nowe rozwiązania dotyczące ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację przedsiębiorstw,
  • aktualne zagadnienia i ryzyka związane z oceną polskich przepisów o PSI (SSE) przez Komisję Europejską.

 Powyższe zagadnienia będą omawiane w oparciu o realne przypadki z praktyki biznesowej, zaś uczestnicy będą mieli możliwość zadawania prowadzącym pytań w interesujących ich kwestiach.

Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zachety-podatkowe-na-inwestycje-i-innowacje/register?_ga=2.82379286.140390090.1604303260-1487396930.1589460888

print