[Ukraina]: Заява про отримання ідентифікаційного номера PESEL для громадянина України від 16 березня – як подати // Wniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy od 16 marca – jak złożyć

16.03.2022r.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

• dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie  tożsamości,
• w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie.

Okazany może być także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów, należy złożyć oświadczenie.

WAŻNE !!! Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osoby:

1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.


Заява про отримання ідентифікаційного номера PESEL для громадянина України від 16 березня – як подати

При подачі заяви на номер PESEL має бути показано наступне:

• проїзний документ, Карта поляка або будь-який інший документ із фотографією,  що дозволяє ідентифікувати особу,
• для осіб до 18 років – також документ, що підтверджує народження.

Також може бути представлений документ, визнаний недійсним, а враховуючи виняткову ситуацію, у разі відсутності документів подається декларація.

ВАЖЛИВО!!! До заяви треба додати також фотографію, яка відповідає вимогам для ID-картки, тобто:

кольорова фотографія розміром 35 × 45 мм, на світлому фоні.

При подачі заяви у особи знімаються відбитки пальців. Відбитки пальців не знімаються від осіб:

1) які не досягли 12 років;
2) з яких тимчасово фізично неможливо взяти відбитки жодного з пальців;
3) з яких зняти відбитки пальців фізично неможливо.

print