ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

13.11.2018r.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Prace należy składać do dnia 28 listopada 2018 r. do Jaworskiego Ośrodka Kultury.

poniżej regulamin konkursu

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze.

II. Cel i przedmiot konkursu
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Kategoria I: przedszkole;
Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej;
Kategoria III: IV – VIII klasa szkoły podstawowej;

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną prace w formacie A4 wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych, lub wykonanych w technice komputerowej, elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszego miasta.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt kartki której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.
Prace należy wykonać ręcznie.
Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4
Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”
Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko/nazwa instytucji Wiek autora- kategoria wiekowa Dane kontaktowe

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy składać do dnia 28 listopada 2018 r. do Jaworskiego Ośrodka Kultury.
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną nagrodzona pracę, która posłuży jako wzór do stworzenia miejskiej kartki bożonarodzeniowej.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody w trzech grupach wiekowych.
Planowana data ogłoszenia wyników 30 listopada 2018 r.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej stronie Urzędu Miasta w Jaworze.

W razie pytań prosimy o telefon kontaktowy z tel. 76 870 28 78

print