[SPORT]: Stypendia sportowe do zgarnięcia!

13.01.2023r.

Zapraszamy zawodników oraz trenerów do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodnika/trenera oraz wniosków o przyznanie wyróżnienia sportowego za osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

Wymagania niezbędne do uzyskania stypendium/nagrody/wyróżnienia zawarte są w:

  • uchwale nr XII/41/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
  • uchwale nr XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 

31 stycznia 2023 r. 

 

Jednocześnie informujemy, że postępowanie podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł (za każdy złożony wniosek) płatnej:

  • w Kasie Urzędu Miejskiego – Biuro Obsługi Klienta, Rynek 5, 59-400 Jawor lub
  • przelewem bankowym: nr konta: 56 8647 0007 0018 4029 2000 0007, tytułem: stypendium sportowe lub nagroda za osiągnięcia sportowe lub wyróżnienia sportowe (odpowiednio do składanego wniosku), imię i nazwisko, adres.

 

Uczniowie i studenci zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o nauce w szkole lub uczelni wyższej.

 

  Wnioski dostępne są w formie elektronicznej – w załącznikach.