Gmina Jawor członkiem aglomeracji Wałbrzyskiej.

16.10.2020r.

Szanowni Państwo,

W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027, Gmina Jawor będzie członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej , wraz z częścią gmin naszego powiatu oraz powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego – tworzyć będziemy tzw. obszar ZIT AW, dla którego w nowej perspektywie unijnej pojawią się dedykowane konkursy.

ZIT AW jest także znakomitą okazją do budowania szerokich partnerstw międzygminnych i wspólnego pozyskiwania środków na działania rozwojowe dla całego regionu.

Obecnie, Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zbiera propozycje dotyczące zadań priorytetowych ze wszystkich gmin członkowskich. Propozycje jaworskiego zostały przesłane i przyjęte przez IP AW.

Więcej informacji: https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/nabor-wstepnych-propozycji-projektow-sluzacych-do-przygotowaniem-dokumentu-strategicznego-tzw-planu-dzialan-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-na-lata-2021-2027/

print