[PUP]: Praca sezonowa za granicą

27.09.2021r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. praw pracowników sezonowych zatrudnionych na terenie Unii Europejskiej, które odbędzie się 19 października o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pok. nr 8).

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok.
Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.
Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Ulotka informacyjna
https://eures.praca.gov.pl/eures-intranet/zal/grafiki_na_social_media_kwadrat_gotowe/ulotka.pdf