[PUP]: Pieniądze do zgarnięcia

26.05.2021r.

Zapraszamy do skorzystania z:

dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
23 000,00 zł,

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
24 000,00 zł,

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
1 200,00 zł + ZUS,

stażu
1 440,00 zł,

finansowania kosztów szkolenia
do 3 000 zł,

bonu na zasiedlenie
8 000,00 zł.

tel. (76) 729 11 00
facebook.com/PUPJawor
www.jawor.praca.gov.pl

print