[Polska-Czechy-Niemcy]: Burmistrz z nagrodą za partnerską współpracę międzynarodową

19.12.2018r.

?Burmistrz Emilian Bera podczas uroczystości wręczenia nagród Euroregionu Niesse-Nisa-Nysa 2018, odebrał nagrodę za najlepszą współpracę transgraniczną. Wśród nagrodzonych był także marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, przedstawiciele uniwersytetów oraz instytucji kultury.

?Jest to efekt owocnej współpracy z naszymi miastami partnerskimi – Turnowem (Czechy) i Niesky (Niemcy) i realizacji wspólnych projektów skierowanych do mieszkańców.

?Nagroda to potwierdzenie, że ożywiliśmy naszą współpracę z zagranicą.
Wzajemna wymiana doświadczeń i podejmowanie nowych inicjatyw pozwala lepiej poznać historię, kulturę i zabytki naszych miast partnerskich oraz promować Jawor na świecie.

?Dziękuję wszystkim wspòłpracownikom za wsparcie i pracę na rzecz miasta. Dzięki Wam Jawor staje się miastem międzynarodowej wspòłpracy.

print