[PCPR]: Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Jaworskiego

23.06.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze informuje, że od maja br. realizuje projekt pn. ,,Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Jaworskiego”.

Usługa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Jaworskiego z ograniczoną sprawnością, m.in. poruszających się na wózku inwalidzkim, o kulach, przy użyciu balkonika, niewidzących lub słabowidzących, a także dla posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Usługa jest bezpłatna zarówno dla uczestnika projektu jak i dla wskazanego przez niego opiekuna. Razem z użytkownikiem nieodpłatnie może podróżować również pies asystujący. Pierwszeństwo w skorzystaniu z usługi mają mieszkańcy terenów wiejskich oraz osoby w wieku powyżej 65 lat.

Usługa door-to-door umożliwi użytkownikom aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym, zwiększy samodzielność w osobistym załatwianiu spraw urzędowych, pomoże w utrzymaniu zatrudnienia lub zmiany pracy, wyeliminuje bądź złagodzi bariery zdrowotne poprzez dostęp do usług rehabilitacyjnych, konsultacji i wizyt lekarskich, a poprzez dowóz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, uroczystości lub obchody świąt państwowych zwiększy komfort życia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy zgłaszać telefonicznie na numer 76 871 14 11 lub 500 156 648, pod adresem pcprjawor@poczta.fm lub osobiście w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12.