[OŚWIATA]: Środki finansowe pozyskane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

17.07.2020r.

Środki finansowe pozyskane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Gmina Jawor pozyskała 16.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

 ➡  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworze  – otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł.

 ➡  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaworze – otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Jawor wkładu własnego w kwocie 4.000,00 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Udział w programie umożliwi, już od września, uczniom szkół podstawowych możliwość  korzystania z wzbogaconej oferty bibliotecznej  poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.000 zł.

print