[OŚWIATA]: Laptopy do zdalnego nauczania

25.06.2020r.

      W związku z trwającym w całym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i prowadzonym przez szkoły zdalnym nauczaniem Gmina Jawor otrzymała dwa granty na zakup sprzętu komputerowego.  W maju pozyskano  dotację w wysokości 79 980,00 tys. złotych i zakupiono 32 laptopy, 12 sztuk modemów, 32 zestawy słuchawkowe oraz 32 sztuki myszy optycznych.  Sprzęt  przekazano szkołom podstawowym, które następnie użyczyły go uczniom do nauki. Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

       W drugim, czerwcowym projekcie pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Jawor otrzymała dotacje w wysokości           55 tys. złotych. Dzięki temu zakupione i przekazane zostały szkołom kolejne 23 komputery, które na czas nauki zdalnej będą użyczone przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych.  Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

print