Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień: 2

20.02.2022r.

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 85%
Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej, zlewnie dopływów Łaby (dolnośląskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu oraz z dodatnią temperaturą powierza, sprzyjającą tajaniu pokrywy śnieżnej, od godzin wieczornych spodziewane są wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie w górnych częściach zlewni: Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. Lokalnie nie wyklucza się możliwości osiągnięcia bądź przekroczenia stanu alarmowego.
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 19
Ważne:
Od: 2022-02-20 13:52
Do: 2022-02-21 14:00
synoptyk IMGW-PIB: Wioleta Aniśkiewicz
Czas wydania: 2022-02-20 13:51
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Stan wody w Nysie Szalonej można sprawdzić na bieżąco na stronie internetowej Gminy Jawor w zakładce „dla mieszkańca” – „bezpieczeństwo”

print