Noworoczne spotkanie u kombatantów

16.01.2018r.

W siedzibie Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Uczestniczyli w nim, obok członków Koła, również Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, a także wyjątkowa osoba – Pan Jan Jaśkowiak, honorowy prezes Związku i najstarszy jaworzanin. Spotkanie upłynęło w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Prezes Związku Bogdan Bezeg przedstawił zebranym aktualną sytuację jaworskiego Koła m.in. utworzenie w Jaworze powiatowego koła Związku. Zaproszeni na uroczystość goście zadeklarowali pomoc i chęć dalszej współpracy oraz przekazali słowa uznania za pracę społeczną członków Koła i rolę jaką odgrywają w procesie upamiętniania historii wśród młodego pokolenia mieszkańców Jawora.

print