Majowy Festyn Rodzinny na Przyrzeczu

18.07.2018r.

Jaworzanie lubią się bawić, a liczna frekwencja na sobotnim Festynie Rodzinnym tylko to udowodniła. Było tanecznie, sportowo i smacznie. W ramach imprezy odbyły się pierwsze mistrzostwa grillowania, w którym wzięły udział drużyny jaworskich działkowców.

print