[Konsultacje]: Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035

18.06.2020r.

Drodzy mieszkańcy Jawora,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn. “Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”. Dbając o czystość powietrza w naszym mieście musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, by zminimalizować negatywny wpływ spalin komunikacyjnych na jakość powietrza, którym oddychamy?

Dokument będzie dostępny pod niniejszym linkiem do dnia zakończenia konsultacji w dniu 09 lipca 2020 r.

Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035 do konsultacji

Tryb przeprowadzenia konsultacji: wyrażanie opinii poprzez składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

S.R.EL. formularz konsultacyjny Jawor

Wersje papierowe formularzy należy składać w Kancelarii lub BOK Urzędu Miejskiego w Jaworze, natomiast wersje elektroniczne należy przesyłać na adres e-mail: um@jawor.pl.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formie, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacjach. Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jawor oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

print