[Konkurs]: Wiosenna zakładka do książki

24.03.2020r.

Jaworski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w gminnym konkursie plastycznym pt. „Wiosenna zakładka do książki”. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną w wybranej przez siebie technice, przeznaczonej do pełnienia funkcji zakładki do książki. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice komputerowej elementów.

Wykonane prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej; nie mogą to być zakładki zgłaszane w przeszłości w innych konkursach. Prace należy wykonać ręcznie oraz samodzielnie. Tematem przewodnim pracy jest wiosna i wszystko, co się z nią kojarzy, np. wiosenne kwiaty, łąka, zwierzęta, Pani Wiosna itp. Prezentacja prac odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie zdjęć w formacie jpg na adres:  imprezy@jok.jawor.pl  .

Należy wykonać dwa zdjęcia prezentujące przód oraz tył gotowej zakładki, włożonej między strony dowolnej książki. Do zdjęć należy załączyć podpisane i zeskanowane dokumenty: metryczkę zawierającą niezbędne dane dot. autora oraz wykonanej pracy oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2). Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Jury dokona oceny prac i przyznania nagród w czterech kategoriach określonych w niniejszym regulaminie. W każdej z kategorii jury wybierze 3 najlepsze prace. Jury może przyznać także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Na ocenę prac będą miały wpływ takie elementy jak: interpretacja własna tematu, oryginalność projektu i estetyka pracy. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na fanpage`u JOK na Facebooku 17 kwietnia 2020 r. Życzymy powodzenia i weny twórczej

Poniżej regulamin wraz z załącznikami.

Regulamin-Wiosenna zakładka do książki-1

Załączniki – Wiosenna zakładka do książki-2

 

print