1

Konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”

Muzeum Regionalne w Jaworze ?? zaprasza na Konferencję naukową „Dziedzictwo kulturowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”, która odbędzie się? 21-22 października w Jaworze oraz Świdnicy.
 
Tematyka konferencji obejmować będzie różnorodne zagadnienia związane z szeroko rozumianą dawną kulturą księstw świdnickiego i jaworskiego.
 
⤵️W programie:
◾️Piątek, 21.10.2022, ?Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
 
?9:00
Otwarcie konferencji z udziałem organizatorów i przedstawicieli samorządów Świdnicy i Jawora
 
?9:30-10:50
PRZEMYSŁAW WISZEWSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Jawor w średniowiecznej i wczesnonowożytnej historiografii Śląska
ROMUALD KACZMAREK (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Badania nad rzeźbą kamienną na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego (około 1300 – około 1500). Stan i perspektywy
ARTUR BOGUSZEWICZ (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Zamki księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu
PRZEMYSŁAW NOCUŃ (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Wieża mieszkalna w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry – dane na temat budowy i wystroju średniowiecznej siedziby książąt jaworskich
 
?10:50-11:05 Dyskusja
☕️11:05-11:25 Przerwa kawowa
 
?11:25-12:25
DAGMARA ADAMSKA (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Średniowieczna uprawa winorośli i konsumpcja wina na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego
DOBIESŁAW KARST (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy)
Produkcja piwa i jej regulacje prawne w miastach księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu i u progu nowożytności
JAGNA RITA SOBEL (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Średniowieczne pieczęcie plebanów z księstwa świdnicko-jaworskiego
 
?12:25-12:40 Dyskusja
 
?14:30-15:30
RAFAŁ EYSYMONTT (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Najstarsza kartografia miasta Świdnicy
RYSZARD LEN (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu)
Ikonografia księstwa świdnicko-jaworskiego w dziełach Friedricha Bernharda Wernera
KAROLINA WOJTUCKA, DANIEL WOJTUCKI, BARTOSZ ŚWIĄTKOWSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
„Spleciony supeł miarowo, drga na poprzecznej belce, nad moją schyloną głową, wyją moi wisielce”. Dawne miejsca straceń w okolicach Jawora i Świdnicy
 
?15:30-15:45 Dyskusja
☕️15:45-16:05 Przerwa kawowa
 
?16:05-17:05
AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Alegoria, symbol, emblemat w kręgu mecenatu Hochbergów w okresie od połowy XVII do połowy XVIII wieku – próba rekapitulacji
PAWEŁ MIGASIEWICZ (Instytut Sztuki PAN)
Nie tylko Francja. Wpływy czeskie i włoskie w twórczości Johanna Riedla
ARKADIUSZ MUŁA (Muzeum Regionalne w Jaworze)
Abraham Lewe i kręgi fundatorów. Na tropie legnickiego rzeźbiarza w księstwie świdnicko-jaworskim
 
?17:05-17:20 Dyskusja
 
◾️Sobota, 22.10.2022, ?Muzeum Regionalne w Jaworze
 
?10:00-11:20
ANDRZEJ KOZIEŁ (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Nie tylko lojalizm i apoteoza rodu. Malarskie dekoracje pałaców na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego w dobie baroku i ich programy ideowe.
MAREK KWAŚNY (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Kawalerowie maltańscy w Lwówku Śląskim, czyli kilka uwag o malowidle Johanna Jacoba Eybelwiesera Młodszego Koronacja Marii i jego fundatorze
JOANNA BŁOCH (Uniwersytet Wrocławski)
Barokowe portrety graficzne duchownych księstwa świdnicko-jaworskiego
RADOSŁAW SKOWRON (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy)
Pallas Silesia. Świdnicka astronom Maria Cunitia (1610–1664)
 
?11:20-11:35 Dyskusja
☕️11:35-11:55 Przerwa kawowa
 
?11:55-12:55
ELŻBIETA GAJEWSKA-PROROK (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), ALEKSANDRA J. KASPRZAK (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Dzieje księstwa świdnicko-jaworskiego w tematach ikonograficznych dekoracji pamiątkowych szkieł śląskich z XVIII wieku
MIROSŁAW SZKIŁĄDŹ (Muzeum Regionalne w Jaworze)
Tabliczki woskowe – unikatowa kolekcja w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaworze
TERESA CHOŁUBEK-SPYT (Muzeum Regionalne w Jaworze)
Obrazki malowane na szkle – zapomniane dziedzictwo księstwa świdnicko-jaworskiego
 
?12:55-13:10 Dyskusja
 
?15:00-16:20
MAŁGORZATA OGONOWSKA (Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze)
Tkactwo na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego. Historia, surowce, tkaniny
GRZEGORZ SOBEL (Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Wrocławski)
Jauersche Bratwurst – z dziejów zapomnianego artefaktu kultury niematerialnej księstwa świdnicko-jaworskiego
AGATA KUBALA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
„Świątynia Apollina” na jeleniogórskim Helikonie w kontekście europejskiej antykomanii drugiej połowy XVIII wieku
BARBARA SALIJ-HOFMAN (Uniwersytet Wrocławski)
Recepcje dawnych wzorców we współczesnej sztuce w przestrzeni miejskiej Świdnicy
 
?16:20-16:50 Dyskusja i podsumowanie obrad
 
Zapraszamy do uczestnictwa i wysłuchania interesujących referatów ?‍??‍?.