[KOMUNIKAT]: Uwaga! 2 maja 2019 r. Urząd Miejski będzie zamknięty!

17.04.2019r.

Zarządzenie Nr 75.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260, z późn. zm.) w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Ustala się dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworze.
  2. W zamian za dzień wolny 2 maja 2019 r. wyznacza się dzień 11 maja 2019 r. dniem pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Monika Żmijewska
Sekretarz Gminy

print