[Komunikat]: „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”

28.11.2019r.

Burmistrz Miasta Jawora informuje, iż prowadzona jest ogólnopolska kampania społeczna „ Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.
Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z czadem oraz zapobieganie zatruciom z nim związanych.

print