Jawor bez smogu. Program poprawy jakości powietrza w mieście

04.01.2019r.

Złóż wstępną deklarację i wymień piec

Gmina Jawor zamierza przystąpić do naboru wniosków w ramach programu umożliwiającego mieszkańcom wymianę starych pieców na nowe, przyjazne środowisku z dodatkowym dofinansowaniem. W celu zgłoszenia udziału gminy w programie, niezbędne jest wypełnienie wstępnych deklaracji przez bezpośrednio zainteresowanych.
Wprowadzany przez Miasto Jawor program poprawy jakości powietrza skierowany będzie szczególnie do tych mieszkańców, którzy do ogrzewania swoich mieszkań i domów wciąż używają starych pieców opalanych węglem lub innym paliwem stałym.

Program realizowany będzie dwuetapowo. W I etapie to mieszkańcy muszą złożyć DEKLARACJE dotyczące „CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA” i w ten sposób przystąpić do projektu. W ramach II etapu, na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców Gmina Jawor przygotuje całościowy wniosek o dofinansowanie.
W ten sposób Gmina będzie mogła powiększyć pulę środków na dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła np. na kotły gazowe lub kotły spalające biomasę oraz na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program przewiduje DOFINANSOWANIA DO WYMIANY OGRZEWANIA, W TYM ŹRÓDŁA CIEPŁA NA POZIOMIE 85 % KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH, lecz nie więcej niż 35 tyś. złotych. Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2021 r. Tak odległa data zakończenia projektu pozwoli na bezpieczne zrealizowanie wymiany strych pieców na nowe.
Realizowany do tej pory program wymiany pieców, wprowadzony w 2017 r. przez Burmistrza Miasta Jawora, pozwolił do tej pory na likwidację 62 węglowych źródeł ciepła, w tym wiele pieców kaflowych, które zostały zastąpione nowoczesnym ogrzewaniem na gaz, prąd lub podłączono nieruchomości do ciepłowniczej sieci miejskiej.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych, chcących zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w przedmiotowym programie do zapoznania się z dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu www.jawor.pl oraz na www.facebook.pl/umjawor oraz udziału w SPOTKANIU INFORMACYJNYM które odbędzie się 7 stycznia 2019 r. o godz. 16.30 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze (ul. Parkowa 5).

print