[Informacja]: W sprawie niesłusznie naliczonej rolnikom opłaty za bezumowne użytkowanie gruntu po wygranym przetargu.

09.03.2020r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy do wiadomości i stosownego wykorzystania wyniki interwencji, jaka została podjęta przez samorząd rolniczy w Centrali KOWR w Warszawie, w sprawie niesłusznie naliczonej rolnikom opłaty za bezumowne użytkowanie gruntu po wygranym przetargu. Wszystkie aktualne informacje na temat działań jakie podejmuje Dolnośląska Izba Rolnicza są publikowane na naszej stronie internetowej www.izbarolnicza.pl oraz na www.facebook.com/DolnoslaskaIzbaRolniczaWeWroclawiuhttps://twitter.com/dir_wroclaw.  W związku z powyższym, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy rolników zwracamy się  o umieszczenie linków do stron Dolnośląskiej Izby Rolniczej na stronach internetowych  Państwa Urzędów.

Z poważaniem