[Informacja]: PROGRAM Rodzina 500+ na okres 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

30.03.2021r.
Od dnia 01 kwietnia 2021 r. przed wejściem do Biura Obsługi Klienta zostaną udostępnione druki wniosków o świadczenie wychowawcze.
 
Prosimy o szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosków, aby nie pomijać żadnych rubryk.
 
Ułatwi to szybsze rozpatrywanie, bez konieczności wzywania Państwa do ich poprawy, bądź uzupełnienia.
 
Wypełnione wnioski można złożyć również od 01 kwietnia br.:
– wrzucając do skrzynki podawczej przez wejściem do Biura Obsługi Klienta, lub
– przesłać za pośrednictwem poczty polskiej
 
Zachęcamy jednak do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów bankowych i profilu zaufanego.
print