„Honorowy Obywatel Miasta Jawora”

23.09.2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze przypomina, że do 10 października br. można składać w Biurze Rady Miejskiej w zamkniętych kopertach wnioski : o nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jawora” oraz o przyznanie „Nagrody Miasta Jawora”

 

 

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” nadaje Rada Miejska w Jaworze na wniosek:

1) Radnych;

2) Burmistrza Miasta Jawora;

3) organizacji politycznych, pozarządowych i związkowych.

 

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” mającej charakter honorowy, nadaje się osobie szczególnie zasłużonej dla miasta Jawora.

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” nadaje się nie więcej niż dwóm osobom w roku. Wnioski, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, składa się zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

 

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” wręcza się wraz z pamiątkową statuetką Św. Marcina z Tours – patrona Miasta, której wzór określa załącznik nr 3 do uchwały, podczas Narodowego Święta Niepodległości oraz Patrona Miasta Jawora Św. Marcina w dniu 11 listopada lub na sesji Rady Miejskiej w Jaworze.  Potwierdzeniem nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” jest dokonanie wpisu do „Księgi Honorowych Obywateli Miasta Jawora” prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze. Ewidencję nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora ” prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze.

 

Tytuł „Nagroda Miasta Jawora” nadaje Rada Miejska w Jaworze na wniosek:

1) Radnych;

2) Burmistrza Miasta Jawora;

3) organizacji politycznych, pozarządowych i związkowych.

 

Tytuł „Nagroda Miasta Jawora” nadaje Rada Miejska w Jaworze za godną uznania działalność na rzecz miasta Jawora, a w szczególności :

1) długoletnią pracę społeczną na rzecz miasta Jawora;

2) wybitne osiągnięcia zawodowe, naukowe, kulturalne, społeczne, sportowe i inne;

3) podejmowanie szczególnych inicjatyw gospodarczych;

4) zasługi dla obronności Ojczyzny;

5) promowanie miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

W danym roku może być nadanych nie więcej niż dwa tytuły „Nagroda Miasta Jawora”.

Tytuł „Nagroda Miasta Jawora” nadaje się osobom fizycznym, prawnym i organizacjom pozarządowym, które szczególnie zasłużyły się swoją postawą dla Miasta Jawora. |

Wręczenia dyplomu nadania tytułu „Nagroda Miasta Jawora” wraz z pamiątkowym medalem dokonują Przewodniczący z Burmistrzem Miasta Jawora podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Patrona Miasta Jawora Św. Marcina w dniu 11 listopada lub na sesji Rady.

Dyplom nadania tytułu „Nagroda Miasta Jawora” podpisują Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze i Burmistrz..

Potwierdzeniem nadania tytułu „Nagrody Miasta Jawora ” jest dokonanie wpisu do „Księgi Honorowych Obywateli Miasta Jawora” prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze. Ewidencję nadania tytułu „Nagrody Miasta Jawora” prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze.

 

Z wnioskami o nadanie w/w tytułów wystąpi do Rady Miejskiej w Jaworze Kapituła.

Na stronie bip i na stronie eSesja do pobrania uchwała ws. przyjęcia Regulaminu przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Jawora”, „Nagroda Miasta Jawora.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rady Miejskiej w Jaworze II piętro, pok. Nr 18  tel. 870-24-89,  870-20-21 wew. 140.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

(-) Daniel Iwański

print