„Granty PPGR” NABÓR II

19.09.2022r.

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

NABÓR II

(20.09. – 07.10.2022)

Sprzęt komputerowy dla dzieci, wnuków, prawnuków osób, które pracowały
w dawnych PGR-ach

Gmina Jawor zaprasza do składania wniosków o laptopy. Wnioski mają postać oświadczeń (załącznik 7 lub 8).

Do tych oświadczeń należy dołączyć:

– ksero legitymacji dziecka

– dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby z rodziny.

W przypadku braku świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PGR, należy złożyć oświadczenie zawierające informacje o: osobie, latach pracy, nazwie PGR-u. Gmina będzie weryfikować podane informacje we współpracy z Krajowymi Ośrodkami Wsparcia Rolnictwa. Bardzo prosimy o precyzyjne podawanie danych, gdyż w przypadku weryfikacji negatywnej nie będzie czasu na poprawę czy uzupełnienie oświadczenia. Oświadczenia zweryfikowane negatywnie spowodują wykluczenie z naboru.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 7)

Lub

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (załącznik nr 8).

Oświadczenia przyjmowane są w dniach 20.09-07.10.2022 roku w:

pokoju nr 15, I piętro, Ratusz.

print