[JKP2019]: Srebrny jubileusz Jaworskich Koncertów Pokoju. Koncert „Mazowsza”

13.05.2019r.